Onze Club

Falco-beleid

De Missie & Visie en de Ethische Code geven het Falco-beleid weer.

Missie

BBC Falco heeft als missie het basketbal te promoten in Gent en ruime omgeving door te voorzien in een positieve en opvoedende basketbalopleiding. Als non-profit organisatie wenst de club in een begeesterende sfeer van sportieve vrijetijdsbesteding jongeren via kwalitatieve opleidingsprogramma’s te laten doorstromen naar een voor hen haalbaar en zo hoog mogelijk niveau. Naar de buitenwereld toe wenst de club vanuit de doorstroming van de jeugd naar de senioresreeksen een grote waaier te bieden met respect voor idealen zoals medeburgerschap, gezondheid, en ploegsport. BBC Falco wenst zijn rol als ambassadeur van zowel jeugdbasketbal als senioresbasketbal nog op een hoger niveau te vervullen.

Visie

Tijdens het conclaaf (zomer 2005) heeft het bestuur zijn visie verwoord door te stellen dat gestreefd wordt naar een jeugdproject op topniveau, gekoppeld aan een project van 1ste nationale.

Waarden

  • Respect voor de toewijding en het engagement van de sporter
  • Respect en dankbaarheid voor coaches en bestuur, sponsors, officials en toeschouwers
  • Passie voor het basketball
  • Vriendschap, fairplay en sportiviteit
  • In een context van totale teamspirit overstijgt het groepsbelang het individuele belang
  • In een geest van openheid en respect anderen naar een hoger niveau brengen
  • Zelfkritisch en gezonde ambitie tot excelleren in een bewustzijn van verantwoordelijkheid
  • Het adequaat inschatten van de impact van onze beslissingen op anderen

Normen

Het is in het belang van de jeugdwerking van van BBC Falco dat Falco het vertrouwen en de belangstelling verdient en wint, maar dit ook blijft winnen van basketminnend Vlaanderen
Het promoten van het jeugdproject impliceert het streven naar fris en innovatief basketball teneinde daarbij een breed publiek te kunnen aanspreken
Bij Falco heerst respect voor élk lid, zonder enig onderscheid inzake herkomst, achtergrond, geloofsovertuiging,...