10 dagen vóór de afbraak ervan >>>>>> AFSCHEIDSAVOND FALCO CLUBHUIS : VRIJDAG 24 MEI - (lees meer )

3 mei 2019

Op 3 juni aanstaande wordt, in het kader van een volledige renovatie van de speelplaats op het Sint Janscollege,  ons "Falco-Clubhuis" afgebroken....Voor de club sowieso een historisch moment...

Op 22 april jl. werd BBC Falco Gent 54 jaar en gedurende bijna 50 jaar was dit clubhuis letterlijk het huis(je) van onze club. Heel veel (ex) spelers, leden en sympathisanten hebben er heel wat beleefd en koesteren nog steeds de vele mooie herinneringen. Op vrijdag 24 mei ( 10 dagen vóór de afbraak ervan) nemen we ( met pijn in het hart ) afscheid van dit Clubhuis en we nodigen U dan ook graag uit om deze afscheidsavond bij te wonen. We starten om 19.30 uur en nemen ruim de tijd om ontelbare annektdotes en verhalen onder mekaar uit te wisselen tijdens deze "laatste momenten" van ons Falco-clubhuis.

We trachten via dit berichte zoveel mogelijk mensen te bereiken maar ook U kan een steentje bijdragen om te helpen veel Falco-sympathisanten te verzamelen op deze "afscheidsavond" 

Vanaf het nieuwe seizoen zullen we jullie kunnen verwelkomen in een "voorlopige" constructie, naast de sporthal, die dienst zal doen als "tijdelijk clubhuis". Dit in afwachting dat we binnenkort eindelijk groen licht krijgen om te starten met de bouw van ons gloednieuw clubhuis, eveneens naast de sporthal van het Sint Janscollege.

Maar eerst dus gezellig afscheid nemen van ons huidig clubhuis...we verwachten U allemaal op 24 mei ! 

Hieronder kan je nog ter herinnering een aantal foto's zien van ons huidig clubhuis : 

(luk)