Club

Onze vereniging werd gesticht op 22 april 1965 op het Sint-Jan Berchmanscollege te St-Amandsberg. Initiatiefnemers waren vooral : Z.E.H. Superior Jan Vandenhaute, Leraar-trainer-speler Karel Verleyen en leraar-secretaris André Eeckhaut.

De doelstellingen werden vrij duidelijk omschreven in onze statuten: aan zoveel mogelijk jongens de kans geven in de best mogelijke omstandigheden hun geliefkoosde sport te beoefenen. Klinkt logisch want de ploeg was eigenlijk gegroeid uit een succesvolle N.S.V.O. ploeg (kampioen Oost-Vlaanderen).

Tot op heden werden deze doelstellingen trouwens nauwgezet opgevolgd en gekoppeld aan een gezonde sportieve ambitie.

We rekenen natuurlijk ook op onze tientallen vrijwilligers, de ouders, de trouwe en nieuwe sponsors, de leden, de sympathisanten enz… Samen zullen we erin slagen om onze sportieve en sociale opdrachten ten bate van onze kinderen, onze jeugd, onze seniores en onze geliefkoosde sport naar behoren in te vullen. 

Laat er ons samen een tof seizoen van maken: YOUNG PASSION, PLAY BALL!!